Revize vybavení OOPP

Naše firma je držitelem oprávnění k provádění periodických kontrol OOPP. Periodické kontroly prostředků OOPP pro práce ve výškách smí provádět odborně způsobilá osoba, proškolená na základě vnitřních předpisů jednotlivých výrobců, případně dovozců, a které bylo vydáno "Oprávnění k provádění odborných periodických prohlídek prostředků osobního zajištění" dle ČSN-EN 365, odst. 2.1. písmeno M.

Provádíme odborné revize pracovního materiálu OOPP proti pádu z výšky, Revize prostředků osobního zajištění, Revize lezecké a horolezecké výstroje. Provádíme revize výrobků převážně firem  SINGING ROCK, LANEX, TENDON, KONG, GRIVEL, RAVELTIK, KRATOS SAFETY a dalších.

Požadavek na provádění revizí je v každém návodu na použití prostředku OOPP - všechny prostředky se musí používat v souladu s návodem. Revizní činnost je vyžadována normami ČSN 83 2611, ČSN 83 2612 a ČSN-EN 365.

Způsob předání OOPP:

Poštou, zásilkovou službou nebo osobně na naši adresu. U většího množství v sídle zadavatele

Požadavky na OOPP určené k revizi:

přiložená inspekční kniha /evidenční list/ vystavená výrobcem, případně OOPP je opatřen štítkem s výrobním číslem.
prostředky OOPP jsou schváleny dle příslušných EN
předání prostředků v čistém stavu (poskytujeme i základní vyčištění a vyprání - služba je zpoplatněna)

Příklady důvodů k vyřazení OOPP:

Stáří prostředků a OOPP je delší než životnost udaná výrobcem.
Uvedení jednoho a více tvrdých pádů v deníku
Neopravitelné poškození pevnostních švů
Poškození popruhů
Poškození chemikálií (lokální zabarvení švu,nebo popruhu,které se neztratí při vyprání ve vlažné mýdlové vodě)
Zeslabení některé části kovového prvku o více než 10 % (1 mm) původního rozměru, deformace kovového prvku

Platnost revize

Všechny revize s kladným revizním protokolem mají platnost 12 měsíců.

Během tohoto roku má majitel/uživatel garantováno, že pokud bude s prostředkem OOPP nakládat v souladu s jeho návodem na použití, bude mít prostředek všechny vlastnosti, které výrobce garantuje. V případě mimořádné události - porušení návodu na použití (například těžký pád) je nezbytné předat prostředek OOPP opět k revizi a to i v případě, že termín jednoho roku doposud nebyl dosažen.

V opačném případě výrobce ani revizní technik neručí za případné škody vzniklé nefunkčnosti prostředku OOPP.


Jednotný ceník pro revize na OOPP :

Pracovní postroje a úvazy:

 • Celotělový úvaz 150,-/190,-Kč/ks
 • Sedací úvaz 110,- Kč/ks
 • Prsní úvaz 80,- Kč/ks
 • Hasičský pás bez karabin: 80,-Kč/ks
 • Evakuační trojúhelník: 80,-Kč/ks

Lana, tlumiče pádu, spojovací prostředky, přilby,...:

 • Záchranná smyčka 65,-Kč/ks
 • Lano 4,- Kč/mb ( základní sazba 50,-Kč )
 • Tlumič pádu 70,- Kč/ks
 • Spojovací prostředek 65,- Kč/ks
 • Ochranná pracovní přilba 125,- Kč/ks
 • Zatahovací zachycovač pádu: Cena se liší dle typu a výrobce - na poptání
 • Mobilní life line 200,- Kč/ks
 • Jedno až třídílný kovový prostředek ( karabiny, stoupací blokanty, kladky, apod.) 25,- Kč/ks
 • Čtyř a vícedílný kovový prostředek ( slaňovací brzdy, apod.) 65,- Kč/ks
 • Expresní nebo jiná smyčka 65,- Kč/ks
 • Čištění a praní 80,-/ks
 • Ostatní neuvedené OOPP na poptávku.

  Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH. Ceník platný od 1. 1. 2023.

  Dětským oddílům a neziskovým organizacím poskytujeme slevu.